Thứ Hai, 18 tháng 3, 2013

Chủ Nhật, 17 tháng 3, 2013

Thế Nào Là Được

Thế Nào Là Được

Sống một kiếp người. Bình An là được.
2 bánh 4 bánh, chạy được là được.
Tiền ít tiền nhiều, đủ ăn là được.
Người xấu người đẹp, dễ coi là được.

Người già người trẻ, miễn khỏe là được.
Nhà giàu nhà nghèo, hòa thuận là được.
Ông xã về trễ, miễn về là được.
Bà xã càu nhàu, thương mình là được.

Tiến sỹ cũng được, bán rau cũng được.
Sau khi trưởng thành, có đạo đức là được.
Nhà to nhà nhỏ, có chỗ ở là được.
Mọi người đều tốt, như thế là được.

Hàng hiệu hay không, mặc được là được.
Tất cả phiền não, biết xả là được.
Kiên trì cố chấp, biết quên là được.
Bạn bè gần xa, nhớ nhau là được.

Không phải có tiền, muốn gì cũng được.
Tâm tốt việc tốt, số mệnh đổi được.
Ai đúng ai sai, Trời biết là được.
Tích đức tu thân, kiếp sau cũng được.

Anh tốt tôi tốt, vậy là quá được.
Tôi đây làm được, bạn cũng làm được.
    Khó khăn chồng chất, miễn cố là được.
 
    
                         Thiên địa vạn vật, tùy duyên là được.
                          Có rất nhiều việc, nhìn xa sẽ được.
                         Nói nhiều như vậy, hiểu được là được.
                          Vẫn còn chưa hiểu, xem lại là được.

Thứ Hai, 27 tháng 2, 2012

Câu đối thanh tra

Tiễn Tân Mão đi, xử lý hết các đơn thư tồn đọng


Đón Nhâm Thìn về, khiếu nại giảm, giữ ổn định, yên dân

Thứ Hai, 26 tháng 4, 2010

Đề thi KTL

Các bạn xem tham khảo.

Ôn tập kinh tế lượng

Các bạn xem tham khảo nha