Thứ Hai, 27 tháng 2, 2012

Câu đối thanh tra

Tiễn Tân Mão đi, xử lý hết các đơn thư tồn đọng


Đón Nhâm Thìn về, khiếu nại giảm, giữ ổn định, yên dân

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét